Badelunda Kyrkskola
Brudpar
BröllopDopBegravningFestKonferens
   
  Tillbaka  
   
 

Badelunda Kyrkskola

 
 

Badelunda Kyrkskola

Vid höstterminen 1877 stod den pampiga Kyrkskolan färdig och Badelundas många skolbarn kunde glädjas åt att äntligen få gå i en modern skola. Från år 1842, då folkskolestadgan började gälla, hade nämligen skolan endast haft tillgång till provisoriska lokaler i den tillbyggda sockenstugan mittemot kyrkan.
Beslutet om att bygga ett nytt skolhus hade föregåtts av intensiva diskussioner i kyrkostämman. Skulle man bygga ett nytt skolhus eller bygga om den gamla slitna sockenstugan? Tack vare att församlingens komminister vid den här tiden, Sven Thelin, var så starkt övertygad om att socknens skolbarn förtjänade en nybyggd skola, fick han till slut kyrkostämman att fatta beslutet om ett nybygge. Stadsingenjör J. H. Olander i Västerås tog fram ritningarna till det nya skolhuset, som beräknades kosta 21 454 kronor och 60 öre.
Skolbarnen fick nu vistas i ljusa och rymliga lokaler på nedre våningen.

Lärarna bodde ovanpå
På övre våningens södra del flyttade småskolelärarinnan Johanna Lindblad in i ett rum och kök och på övervåningens norra del, i den pampiga klockarbostaden på fyra rum och kök, fick folkskoleläraren och klockaren Anders Petter Liljeberg bo med hustru och dotter.
Lägenheternas storlek skilde betydligt mellan de två lärarkollegorna och så gjorde också lönerna. Johannas småskolelärarlön var 300 kronor om året förutom ”husrum och vedbrand”. Anders Petter hade en dubbel så stor årslön eller 600 kronor förutom ”husrum, kofoder och vedbrand”.

Gammal skolbild
Lärarinnan Matilda Andersson med skolklass framför Badelunda Kyrkskola 1896.

För att upprätthålla en småskolelärartjänst i Badelunda socken vid den här tiden måste lärarinnan vara ogift och man kan läsa följande i ett skolrådsprotokoll från den 28 december 1883:
Småskolelärarinnan Johanna Lindblad, som blivit av sin fästman hävdad, skiljdes från sin befattning som lärarinna vid småskolan vid kyrkan.
I husförhörsprotokollet står följaktligen att läsa att Johanna födde en pojke den 1 februari 1884, som döptes till Gustaf Elof. I marginalen har prästen skrivit ”oäkta som af moder erkändt”.
Johanna flyttar efter en tid till Hedvig Elenoras församling i Stockholm. Sonen Gustaf Elof får däremot bo hos mormor och morfar i Hubbo. Till ny småskolelärarinna efter Johanna utsågs Mathilda Andersson, som sedan bodde kvar i lägenheten på andra våningen i Kyrkskolan till 1910.

Fler skolor byggdes
Det visade sig med tiden att Kyrkskolan inte räckte till för socknens alla barn så därför byggdes även skolor i Berga och Hamre byar. I dag är Badelundas alla gamla skolor nedlagda. Den sista skolavslutningen i Kyrkskolan hölls 1981. Badelunda hembygdsförening fick då hyra Kyrkskolan av Västerås stad fram till 1994 då hembygdsföreningen fick möjlighet att köpa den vackra byggnaden. I dag är den gamla skolan mittemot Badelunda kyrka en populär mötes- och festlokal för alla boende i Västerås.

Tillbaka

 
 

 

Kyrkskolan